Informacje

Policjanci i nauczyciele razem przeciwko agresji i przemocy wśród małoletnich

Policjanci we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie oraz Dyrekcją szkół - II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie spotkali się z rodzicami małoletnich uczniów. Hasłem przewodnim spotkania było „Stop agresji i przemocy wśród małoletnich”. Funkcjonariusze poruszyli również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich i bezpieczeństwem w sieci.

Spotkania odbyły się we współpracy Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie insp. Grzegorza Czubakowskiego, Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr i Dyrekcji szkół ponadpodstawowych - II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Były one reakcją i odpowiedzią na problem narastającej agresji uczniów przede wszystkim w relacjach rówieśniczych. W spotkaniach uczestniczyli bełchatowscy policjanci na czele z I zastępcą Komendanta Powiatowego w Bełchatowie podinsp. Wojciechem Auguścikiem oraz kom. Grzegorzem Mikołajczykiem z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i rodzice uczniów wyżej wymienionych szkół. Funkcjonariusze szczególny nacisk położyli na przekazanie rodzicom młodzieży jak niebezpieczne są zachowania związane z agresją i przemocą rówieśniczą, hejtem, który przybiera różne formy. Mówili o bezpieczeństwie w sieci i zagrożeniach jakie niesie internet. Policjanci omówili pojęcie przemocy psychicznej i fizycznej. Wszystko w odniesieniu do odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i małoletnich. Posiłkując się przykładami z ostatnich medialnych wydarzeń pomiędzy młodymi ludźmi oraz doświadczeń z bieżących postępowań z udziałem osób nieletnich, uświadamiali jak cienka jest granica między żartem czy dowcipem, a groźbą karalną, zmuszaniem do określonego działania czy hejtem. Mówili, jak łatwo w takich sytuacjach dopuścić się nagannych zachowań i popaść w konflikt z prawem. Wspomnieli również o znowelizowanych przepisach Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która reguluje nie tylko zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich, ale nadaje także nowe formy oddziaływań wychowawczych zarówno dla Policji jak i dyrektorów placówek edukacyjnych. Dzięki temu każdy z podmiotów zyskał narzędzia do przeciwdziałania, między innymi agresywnym zachowaniom uczniów. Mundurowi uczulali, że to przede wszystkim rola dorosłych, by rozmawiać ze swoimi dziećmi na rożne tematy, mówić im o czyhających zagrożeniach, tłumaczyć im co jest naganne i pomagać rozwiązywać ich problemy. 

Spotkania takie nie są nową formą prewencyjnych działań, realizowanych przez policję we współpracy ze szkołami. Prelekcje profilaktyczne w szkołach prowadzone są regularnie. Sprawy dotyczące osób nieletnich są w szczególnym nadzorze bełchatowskiej policji. Akty agresji wśród nieletnich i małoletnich są nieustannie monitorowane przez funkcjonariuszy z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji bełchatowskiej komendy, których wspierają dzielnicowi oraz funkcjonariusze z bełchatowskiej drogówki. Policjanci razem z dyrekcją, nauczycielami i pedagogami szkół, na bieżąco rozwiązują problemy związane z nagannymi zachowaniami uczniów.

 

nadkom. Iwona Kaszewska

Powrót na górę strony