Informacje

Więcej mundurowych na terenie powiatu bełchatowskiego

O tym, że bezpieczeństwo nie ma ceny, wiedzą nie tylko policjanci, ale także samorządowcy. Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie inspektor Grzegorz Czubakowski podpisał porozumienia o służbach ponadnormatywnych. Policjanci w czasie wolnym, będą pełnić służbę mającą na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego. Policjanci dyslokując ponadnormatywne patrole uwzględniają występujące na danym terenie zagrożenia, które zgłaszane są również przez mieszkańców na KMZB.

Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie inspektor Grzegorz Czubakowski podpisał 3 porozumienia o służbach ponadnormatywnych.

  • 1 kwietnia takie porozumienie zostało podpisane z Burmistrzem Miasta i Gminy Zelow Tomaszem Jachymkiem, który na służby ponadnormatywne przeznaczył 10 tysiecy złotych. Policyjne patrole na terenie Miasta i Gminy Zelów kierowane są do służby już od 1 kwietnia 2023 roku.
  • 24 kwietnia Komendant podpisał porozumienie z Wójtem Gminy Bełchatów Konradem Kocem, który na ponadnormatywne patrole policyjne przeznaczył 40 tysięcy złotych. Na podstawie tego porozumienia dodatkowe patrole policyjne kierowane są do służby już od 1 maja.
  • 5 maja 2023 roku zostało podpisane porozumienie ze Starostą Powiatu Bełchatowskiego Dorotą Pędziwiatr. Dzięki przychylności i zrozumieniu władze starostwa bełchatowskiego przekazały na ten cel 30 tysięcy złotych. Dodatkowe patrole na ulicach powiatu finansowane przez starostwo pojawią się już 1 czerwca.

Zgodnie z porozumieniami policjanci pełnią dodatkową służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego. Umundurowane patrole kierowane są w najbardziej zagrożone miejsca. Funkcjonariusze podejmują czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości oraz poprawę porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowalnych społecznie. Dwuosobowe patrole piesze w umundurowaniu służbowym kierowane są również do służby w czasie zabezpieczania imprez i festynów. Na dyslokacje ponadnormatywnych patroli wpływ mają zarówno mieszkańcy powiatu, jak i funkcjonariusze na bieżąco analizujący stan bezpieczeństwa. Policjanci dyslokując patrole uwzględniają występujące na danym terenie przypadki naruszenia ładu i porządku publicznego, biorą również pod uwagę zgłoszenia, które jako zagrożenia zamieszczane są przez spoleczeństwo na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Inspektor Czubakowski podziękował samorządowcom za zrozumienie i pomoc jaką okazują bełchatowskiej policji. Podkreślił, że bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą, a  dzięki  doskonałej współpracy z samorządami pojawią się dodatkowe policyjne piesze patrole, które z całą pewnością przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

nadkom. Iwona Kaszewska

Powrót na górę strony