Kryminalny

Wydział Kryminalny

Naczelnik - podinsp. Adam Kobyliński
Zastępca Naczelnika - kom. Bartłomiej Guderski

Sekretariat Wydziału Kryminalnego KPP w Bełchatowie: 47 846 52 92, email: kryminalny@belchatow.ld.policja.gov.pl,

Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową
telefon 47 846 52 78, fax 47 846 52 93, email: narkotyki@belchatow.lov.pld.policja.gov.pl,

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

  • realizowanie zadań w zakresie działań operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawnego i skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania sprawców tych przestępstw,
  • prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych, a także prowadzenie działań mających na celu prawidłowe rozpoznanie środowiska pseudokibiców,
  • prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnianiem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich,
  • ujawnianie i identyfikacja mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym,
  • prowadzenie współpracy z Osobowymi Źródłami Informacji,
  • zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach,
  • prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej,
  • ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie,
  • współdziałanie z sądami, prokuratorami i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości,
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.

 

Powrót na górę strony