Ogniwo Łączności i Informatyki

Ogniwo Łączności i Informatyki

Kierownik Ogniwa Łączności i Informatyki - asp. szt. inż. Marcin Wnęk

tel. 47 846 52 54; email: administrator@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do zadań Zespołu Łączności i Informatyki należy:

 • przetwarzanie informacji jawnych wykorzystywanych przez Policję za pośrednictwem systemów dostępnych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych, uzyskanych w toku realizacji ustawowych zadań i obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi zarządzeniami i decyzjami,
 • ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach dostępnych w sieci PSTD,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Mobilnych Terminali Noszonych oraz Mobilnych Terminali Przewoźnych,
 • administracja lokalną siecią komputerową Intranet,
 • administracja lokalną siecią komputerową Internet,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności, informatyki oraz prywatnego sprzętu komputerowego dopuszczonego do użytkowania w celach służbowych,
 • uruchamianie i konfiguracja stanowisk komputerowych oraz stanowisk dostępowych UKSP,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie systemów dostępnych poprzez sieć PSTD (KSIP, KSIP WWW, CEL itp.),
 • nadzór i konfiguracja służbowych skrzynek pocztowych dostępnych w sieci Internet i Intranet,
 • zarządzenie uprawnieniami użytkowników mających dostęp do systemów w sieci PSTD,
 • wykonywanie podstawowych napraw, instalacji i konserwacji sprzętu łączności,
 • nadzór nad funkcjonowaniem centrali telefonicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemów zasilających urządzenia teleinformatyczne,
 • utrzymanie w sprawności technicznej lokalnej i regionalnej sieci teleinformatycznej,
 • utrzymanie w sprawności technicznej radiowych środków łączności,
 • utrzymanie w sprawności technicznej wyniesionych nie dozorowanych urządzeń łączności radiowej,
 • utrzymanie w pełnej sprawności łączności na stanowisku kierowania jednostki,
 • współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Łodzi w ramach realizacji nowych inwestycji z zakresu łączności oraz zgłaszania i określania potrzeb jednostki w wyposażenie w sprzęt łączności,
 • obsługa programów taryfikacyjnych i wykonywanie bieżących bilingów z centrali telefonicznej,
 • organizowanie środków łączności radiowej i telefonicznej w wypadku działań nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.

 

Powrót na górę strony