Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

p.o. Specjalisty Zespołu

asp. Aneta Kozłowska

 

tel. 47 8465 288,  e-mail: ne@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do zadań Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii należy w szczególności:

  • analiza wyników oraz koordynacja działań w obszarze małoletnich/nieletnich na podległym terenie w zakresie prewencyjnym, dochodzeniowo-śledczym, operacyjnym;
  • okresowe analizy i oceny, mające na celu badanie rozmiaru i struktury przestępczości oraz charakterystykę nieletnich sprawców czynów karalnych i metod ich działania;
  • wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, ujawnianie i eliminowanie źródeł zagrożenia demoralizacją, demoralizacji i przestępczości nieletnich;
  • ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich/ małoletnich lub wspólnie z nimi oraz ujawnianie i rozpoznawanie przypadków braku opieki nad nieletnimi/ małoletnimi, bądź zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych;
  •  prowadzenie czynności w zakresie poszukiwań nieletnich oraz zaginionych małoletnich;
  • współdziałanie z wydziałami sądów rodzinnych i nieletnich, przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi w ramach realizacji zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania wszelkich patologii wśród nieletnich/małoletnich, z uwzględnieniem programów prewencyjnych i profilaktycznych;
  • wymiana informacji o nieletnich/małoletnich pomiędzy pionami i komórkami Policji;
  •  prowadzenie dokumentacji - teczek zgodnie z unormowaniami resortowymi.
Powrót na górę strony