Bezpieczny stadion

Bezpieczny stadion

Szanowny Kibicu, w trosce o bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników sportowej imprezy masowej przypominamy, że w jej trakcie nie wolno:

 • wbiegać na boisko, tj. teren rozgrywania zawodów sportowych - art. 60 § 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat,
 • rzucać przedmiotami stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób - art. 60 § 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat,
 • atakować - naruszać nietykalność cielesną członków służb porządkowych - art. 60 § 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat,
 • wnosić na teren imprezy masowej broń czy też materiały pirotechniczne np. race - art. 59 § 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,
 • używać elementu odzieży, np. kominiarka, w celu uniemożliwienia rozpoznania przy popełnianiu przestępstw na imprezie masowej - art. 60 § 4 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,
 • brać udziału w bójce lub pobiciu - art. 158 § 1 k.k. - osoba taka podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
 • niszczyć mienie - art. 288 § 1 k.k. - osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
 • brać czynny udział w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu ma osobę lub mienie - art. 254 k.k. - osoba taka podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
 • publicznie nawoływać do popełnienia przestępstwa - art. 255 k.k. - osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku,
 • naruszać nietykalność cielesną funkcjonariuszy Policji - art. 222 k.k. - osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3,
 • dokonywać czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji - art. 223 k.k. - osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,
 • znieważać funkcjonariusza Policji - art. 226 k.k. - osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku,
 • publicznie znieważać grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej jak również naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby z wyżej wymienionych powodów - art. 257 k.k. - osoba taka podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Takie zachowania są przestępstwami!

Nie wolno także:

 • wnosić alkoholu - art. 56 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - osoba taka podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności,
 • nie wykonywać poleceń Policji lub Żandarmerii Wojskowej w miejscu i czasie trwania imprezy masowej - art. 55 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - osoba taka podlega grzywnie,
 • nie wykonywać poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy masowej - art. 54 § 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - osoba taka podlega grzywnie,
 • przebywać w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności - art. 54 § 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) - osoba taka podlega grzywnie.

Takie zachowania są wykroczeniami!

Powrót na górę strony