Zielona Strefa

Zielona Strefa

WEJDŹ DO ZIELONEJ STREFY

To miejsce, w którym znajdziesz informacje, w jaki sposób możesz zgłosić przestępstwo lub wykroczenie przeciwko zwierzętom albo środowisku naturalnemu.

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m. in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem – CITES (www.mos.gov.pl/cites-ma) to skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji.

Nie bądź obojętny – zareaguj !

 • W sprawach pilnych, gdy jesteś świadkiem popełniania przestępstwa na gorącym uczynku należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 • W pozostałych przypadkach informację można przekazać mailem na poniższy adres

 • zielonastrefa@belchatow.ld.policja.gov.pl

  lub telefonicznie do Dyżurnego jednostki: 47 8465 211

 • Kolejnym sposobem zgłoszenia bez wychodzenia z domu jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Tutaj przestępstwa i swoje spostrzeżenia należy zgłosić wybierając zdarzenie z katalogu spraw:

 • znęcanie się nad zwierzętami,

 • kłusownictwo,

 • zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,

 • dzikie wysypiska śmieci,

 • nielegalna wycinka drzew,

 • niszczenie zieleni,

 • poruszanie się po terenach leśnych quadami

Przypominamy:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."

„Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.”

(art.1.ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)

„Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”

„Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.”

(art. 2 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody)

Powrót na górę strony