Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez program Elektroniczny Nadawca

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako RODO, informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych – ADO - jest Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie z siedzibą przy ul. 1-go Maja 7, kod 97-400,
 2. Inspektorem Ochrony Danych - IOD-  jest Ewelina Lendor – tel. 47 846 52 38 , email: iod@belchatow.ld.policja.gov.pl,
 3. Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych – IOD - jest Ewa Mielczarek, kontakt email: iod@belchatow.ld.policja.gov.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy nr 204/151/BŁiI/18/RG (ID nr: 393383/L) z dnia 27.09.2018 roku zawartej z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO,
 5. W programie Elektroniczny Nadawca przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej,
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO; sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 8. Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami - celem wykonania usługi,
 9. Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych,
 10. Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu po wpływie 410 dni,
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pliki do pobrania

 • 24.24 KB
Powrót na górę strony