Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

 

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy st. asp. Marcin JANECZEK

 tel. kom. 516 438 911

adres emeil: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 21 rejonu należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem zgłaszanym przez mieszkańców są przypadki przekraczania dopuszczalnej prędkości na drodze powiatowej DP 1927E na odcinku drogi Drużbice Kolonia – Głupice przez kierujących pojazdami mechanicznymi oraz tzw ,, driftowanie'' na łuku drogi DP 1927E w rejonie kościoła w Drużbicach. Zachowania takie stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego oraz stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Zagrożenia te niejednokrotnie były odznaczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przekazywane bezpośrednio przez samych mieszkańców w trakcie pełnionych służb obchodowych. Zakładany cel do osiągnięcia: całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Bieżąca współpraca w tym zakresie z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, zwiększenie częstotliwości kontroli prędkości na wskazanym odcinku drogi. Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Bełchatowie z wnioskiem o zamontowanie progów zwalniających na drodze DP 1927E na odcinku Głupice – Drużbice Kolonia oraz zastosowanie tzw. ,, podniesionych przejść dla pieszych” w rejonie kościoła i cmentarza w miejscowści Drużbice Kolonia.

 

 


 

 

Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy  asp. Łukasz MULARCZYK

tel. kom. 690 115 337

adres emeil: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia - niewystarczające i nieczytelne oznakowanie nieruchomości numerem porządkowym w rejonie służbowym 022W na terenie gminy Drużbice.Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia , także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnych spostrzeżeń oraz rozmów z przedstawicielami służb ratunkowych tj. załogami Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej.Zakładany cel do osiągnięcia to znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie  zagrożenia. Współpraca w tym zakresie z lokalną społecznością. W przypadku braku efektów kampanii informacyjnej, bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenie z art. 64 par. 1 kw

 

Powrót na górę strony