Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

 

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy st. asp. Marcin JANECZEK

 tel. kom. 516 438 911

adres emeil: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 21 rejonu należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym rejone służbowym są przypadki niezachowania zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt hodowlanych oraz domowych przez ich właścicieli. W szczególności problem dotyczy  psów. W ostatnim kwartale 2022r. wzrosła liczba zgłoszeń mieszkańców o przypadkach niewystarczającego zaangażowania właścicieli psów w prawidłowe zabezpieczenie ich na posesji tj. niezachowanie przez nich zwykłych środków ostrożności. Ponadto pojawiły się  zgłoszenia  o bezpańskich psach, które atakują dziko żyjące zwierzęta oraz podchodzą pod domostwa. Niezachowanie przez właścicieli zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych  może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i porządku w ruchu drogowym oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Zakładany cel do osiągnięcia to ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Proponowane działania w tym zakresie to informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu w trakcie obchodu, motywowanie społeczności lokalnej do natychmiastowego powiadamiania Policji w przypadku zaobserwowania zachowań godzących w porządek prawny, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Dodatkowo wspópraca z sołtysami, z Urzędem Gminy w Drużbicach oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bełchatowie. W przypadku braku efektów kampanii informacyjnej i stwierdzenia zaistnienia wykroczeń - bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

 

 


 

 

Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy  asp. Łukasz MULARCZYK

tel. kom. 690 115 337

adres emeil: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie służbowym nr 22 są przypadki niezachowania zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt hodowlanych oraz domowych przez ich właścicieli, w szczególności problem ten dotyczy trzymania psów. W ostatnim czasie wzrosła liczba zgłoszeń mieszkańców o przypadkach niewystarczającego zaangażowania właścicieli psów w prawidłowe zabezpieczenie ich na posesji tj. niezachowanie przez nich zwykłych środków ostrożności. Pojawiły się również zgłoszenia  o bezpańskich psach, które atakują dziko żyjące zwierzęta oraz podchodzą pod domostwa. Niezachowanie przez właścicieli zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych  może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i porządku w ruchu drogowym oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Zakładany cel do osiągnięcia, to ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występującego zagrożenia. Proponowane działania w tym zakresie to informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu w trakcie obchodu, motywowanie społeczności lokalnej do natychmiastowego powiadamiania Policji w przypadku zaobserwowania zachowań godzących w porządek prawny, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Dodatkowo wspópraca z sołtysami, z Urzędem Gminy w Drużbicach oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bełchatowie. W przypadku braku efektów kampanii informacyjnej i stwierdzenia zaistnienia wykroczeń - bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

 

 

Powrót na górę strony