Kluki

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Klukach

Rejon służbowy nr 23 - dzielnicowy asp. szt. Przemysław BURCHARD

telefon komórkowy 516 438 230

adres email: dzielnicowy.kluki23@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

 

 

Do rejonu 23 należą miejscowości: Cisza, Imielnia, Kresy, Laski, Lesisko, Osina, Parzno, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym rejonie służbowym jest spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i grupowanie się młodzieży w rejonie zewnętrznej siłowni oraz altany w miejscowości Strzyżewice. Są to informacje pochodzące od mieszkańców oraz z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone policyjne kontrole obszarów, gdzie występują wyżej wymienione zagrożenia. Współpraca w tym zakresie z lokalną społecznością, z właścicielami terenu gdzie występuje zagrożenie, współpraca z sołtysem, Urzędem Gminy, placówkami oświatowymi oraz edukacja i rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami, uświadamianie o konsekwencjach prawnych w zakresie łamania przepisów prawa. Reagowanie na przypadki popełnianych wykroczeń.

  

Rejon służbowy nr 24 - dzielnicowy asp. szt. Marcin WŁODARCZYK

telefon komórkowy 690-115-339

adres email: dzielnicowy.kluki24@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

 

 

Do rejonu 24 należą miejscowości: Bożydar, Chmielowiec, Grobla, Huta Strzyżewice, Kawalce, Kluki, Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa,  osiedle Leśne, Plac Słoneczny, Spacerowa, Szkolna, Wspólna), Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Niwisko, Nowy Janów, Podścichawa, Pólko, Sadulaki, Słupia, Smugi, Ścichawa, Teofilów, Trząs, Wierzchowiec, Zarzecze, Żar, Żelichów.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

Zdiagnozowany problemem to spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu ''DINO" znajdującego się w Klukach. Informacje o zagrożeniu pochodzą od anonimowych zgłoszeń pobliskich mieszkańców. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone kontrole okolic placówki handlowej przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Klukach, współpraca w tym zakresie z lokalną społecznością, z mieszkańcami pobliskich posesji, rozmowy profilaktyczne z sołtysem oraz z mieszkańcami. Dodatkowo współpraca z pracownikami sklepu oraz współpraca z Urzędem Gminy.

Powrót na górę strony