Kleszczów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Kleszczów

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Kleszczowie

 

 Rejon służbowy nr 16 - dzielnicowy asp. szt. Jarosław PIĘTAKIEWICZ

 

tel. 44 731 31 16, tel. kom. 516 438 270

adres emeil:dzielnicowy.kleszczow16@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 16 rejonu należą miejscowości: Boczna, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dojazdowa, Gliniana, Główna, Grzybowa, Irysowa,  Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kalinowa, Krótka, Kwiatowa, Krokusowa, Leśna, Liliowa, Łączna, Malinowa, Miła, Milenijna, Niska, Ogrodowa, os. Przyjaźń, os. Zacisze, Osiedlowa, Polna, Południowa,  Poprzeczna, Poziomkowa, Różana, Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa, Tulipanowa, Tylna, Urzędowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Wschodnia, Wspólna, Wysoka, Zielona, Źródlana

Plan działań priorytetowych rejon służbowy 16 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Analiza zagrożeń na podległym rejonie służbowym wskazuje,że w miejscowości Kleszczów w szczególności na osiedlu Zacisze przy ul. Spacerowej oraz na ul. Ogrodowej na placach zabaw dochodzi do naruszenia zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zaśmiecania terenu (w szczególności przez młodzież szkolną), aktów wandalizmu oraz naruszania ciszy nocnej, co zagraża porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu. Zakładany cel - Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem polegających na spożywaniu alkoholu, palenia tytoniu i zaśmiecania terenu oraz naruszania ciszy nocnej w rejonie placów zabaw na terenie Kleszczowa. Objęcie newralgicznych miejsc częstszą kontrolą podczas służby obchodowej i patrolowej.  Wystąpienie do Urzędu Gminy w Kleszczowie z wnioskiem o rozważenie możliwości zamontowania systemu monitoringu.

  

Rejon służbowy nr 17 - dzielnicowy asp. Tomasz RETKE

 

tel. 44 731 31 16,tel. kom. 516 438 206

adrs emeil:dzielnicowy.kleszczow17@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 17 rejonu należą miejscowości: Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice,  Łuszczanowice Huby, Łuszczanowice Kolonia,  Wolica

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 17 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Zdiagnozowany problem to w szczególności: w miejscowości Łuszczanowice, na placu zabaw "SKATEPARKU", kortach tenisowych, przyległym parkingu oraz nowo powstałym parku dochodzi do aktów wandalizmu polegających na niszczeniu infrastruktury, umieszczania nieprzyzwoitych napisów, spożywania alkoholu oraz zakłocenia ładu i porządku publicznego. Zakładany cel - Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem  poprzez: współpracę w tym zakresie z administratorami obiektów, objęcie miejsc newralgicznych częstszą kontrolą w służbie obchodowej i patrolowej, reagowanie na popełniane przez mieszkańców wykroczenia,  wystąpieniu do UG o monitoring obiektów

 

Rejon służbowy nr 18 - dzielnicowy asp. szt. Jacek SADEK

 

tel. 44 731 31 16,tel. kom.  690 115 338

adres emeil: dzielnicowy.kleszczow18@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 18 rejonu należą miejscowości:Antoniówka, Biłgoraj, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Piaski, Rogowiec, teren Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Słok Młyn, Stefanowizna Żłobnica,  Żłobnica Wieś.

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 18 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Analiza zagrożeń w rejonie służbowym wskazuje, że w podległym rejonie służbowym, na odcinku drogi Żłobnica-Kamień w rejonie taśmociągów PGE KWB Bełchatów w szczególności w dniach wolnych od pracy dochodzi do spotkań kierujących motocyklami, w trakcie których dochodzi do nielegalnych wyścigów motocyklowych polegających w szczególności na brawurowej jeździe kierujących motocyklami pomimo odbywającego się w tym rejonie normalnego ruchu kołowego. Kierujący motocyklami bardzo często nie stosują się do znaków ograniczających prędkość pojazdów stwarzając bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego w wyniku czego w miejscu tym nagminnie dochodzi do kolizji oraz wypadków drogowych w tym także śmiertelnych. Podjęte w 2016 oraz 2018 roku w tym zakresie działania w postaci zainstalowania dodatkowych ograniczeń prędkości, linii wibracyjnych ostrzegawczych, zakazu zatrzymania i postoju oraz zainstalowania linii krawędziowej ciągłej nie przyczyniły się do całkowitego wyeliminowania tego typu zdarzeń pomimo znacznego ich ograniczenia w stosunku do wcześniejszego okresu przed działaniami. Zakładany cel - wyeliminowanie tego typu zachowań niezgodnych z prawem i ograniczenie do minimum liczby zdarzeń drogowych. Wystąpienie do Urzędu Gminy w Kleszczowie o rozważenie możliwości zainstalowania linii krawędziowej ciągłej na całym odcinku drogi od taśmociągów do ronda w Żłobnicy oraz współpraca z PGE KWB Bełchatów w zakresie zainstalowania dodatkowego monitoringu w rejonie taśmociągów. Objęcie częstszą kontrolą w służbie obchodowej i patrolowej miejsc odcinka drogi Żłobnica-Kamień i konsekwentne reagowanie na popełniane w tym rejonie przez motocyklistów wykroczenia . Współpraca z Urzędem Gminy Kleszczów w zakresie podjęcie działań zmierzających do zainstalowania linii krawędziowej ciągłej na całym odcinku drogi od taśmociągów do ronda w Żłobnicy oraz z PGE KWB Bełchatów w zakresie zainstalowania dodatkowego monitoringu w rejonie taśmociągów