Kleszczów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Kleszczów

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Kleszczowie

 

 Rejon służbowy nr 16 - dzielnicowy asp. szt. Jarosław PIĘTAKIEWICZ

 

tel. 44 731 31 16, tel. kom. 516 438 270

adres emeil:dzielnicowy.kleszczow16@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 16 rejonu należą miejscowości: Boczna, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dojazdowa, Gliniana, Główna, Grzybowa, Irysowa,  Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kalinowa, Krótka, Kwiatowa, Krokusowa, Leśna, Liliowa, Łączna, Malinowa, Miła, Milenijna, Niska, Ogrodowa, os. Przyjaźń, os. Zacisze, Osiedlowa, Polna, Południowa,  Poprzeczna, Poziomkowa, Różana, Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa, Tulipanowa, Tylna, Urzędowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Wschodnia, Wspólna, Wysoka, Zielona, Źródlana

Plan działań priorytetowych rejon służbowy 16 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

W miejscowości Kleszczów w szczególności na osiedlu Zacisze przy ul. Tulipanowej na placu zabaw dochodzi do naruszenia zakazu spożywania alkoholu, używania środków odurzających, palenia tytoniu i zaśmiecania terenu (w szczególności przez młodzież  szkolną) oraz naruszania ciszy nocnej, co zagraża porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu. Zakładany cel - wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem polegających na spożywaniu alkoholu, używania środków odurzających, palenia tytoniu i zaśmiecania terenu oraz naruszania ciszy nocnej w rejonie placów zabaw na terenie Kleszczowa. Objęcie częstszą  kontrolą  w służbie obchodowej i patrolowej w Kleszczowie miejsc, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zaśmiecania terenu przez młodzież szkolną oraz zakłócania ciszy nocnej, w szczególności placu zabaw przy ul. Tulipanowej na Os. Zacisze i konsekwentne  reagowanie na popełniane  wykroczenia. 

Rejon służbowy nr 17 - dzielnicowy mł. asp. Tomasz RETKE

 

tel. 44 731 31 16,tel. kom. 516 438 206

adrs emeil:dzielnicowy.kleszczow17@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 17 rejonu należą miejscowości: Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice,  Łuszczanowice Huby, Łuszczanowice Kolonia,  Wolica

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 17 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

W miejscowości Łuszczanowice pomiędzy blokami znajdującymi się od strony ulicy Sportowej o numeracji od 44 do 48, a nowo powstałym osiedlem Łuszczanowice, gdzie usytuowane są bloki o numeracji od 40 do 40I  dochodzi do aktów wandalizmu polegających w szczególności na niszczeniu mienia komunalnego, umieszczaniu nieprzyzwoitych napisów, spożywaniu alkoholu oraz zakłócaniu  ładu i porządku publicznego. Do  opisanych zdarzeń najczęściej dochodzi  w weekendy w godzinach wieczorowo nocnych. Zakładany cel do osiągnięcia - wyeliminowanie  zachowań niezgodnych z prawem polegających w szczególności na umyślnym niszczeniu mienia, spożywaniu alkoholu oraz innych form zakłócania ładu i porządku publicznego. Objęcie częstszą  kontrolą  w służbie obchodowej przedmiotowego rejonu służbowego, legitymowanie osób oraz stanowcze reagowanie na popełniane czyny zabronione  wykroczenia.

 

Rejon służbowy nr 18 - dzielnicowy asp. szt. Jacek SADEK

 

tel. 44 731 31 16,tel. kom.  690 115 338

adres emeil: dzielnicowy.kleszczow18@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 18 rejonu należą miejscowości:Antoniówka, Biłgoraj, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Piaski, Rogowiec, teren Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Słok Młyn, Stefanowizna Żłobnica,  Żłobnica Wieś.

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 18 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

W miejscowości Antoniówka, w szczególności w budynku Domu Kultury oraz jego rejonie, w ostatnim okresie czasu wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez młodzież. Jak ustalono na terenie obiektu spotyka się młodzież, która często znajduje się pod działaniem lub spożywa alkohol w powyższym miejscu. Istnieje również podejrzenie, że na terenie obiektu dochodzi do udzielania i zażywania substancji odurzających. Osoby te naruszają przepisy prawa oraz obowiązujące normy społeczne. Zakładany cel do osiągnięcia - wyeliminowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego oraz spożywania  alkoholu i zażywania środków odurzających na terenie obiektu oraz w jego rejonie poprzez objęcie częstszą  kontrolą  w służbie obchodowej i patrolowej terenu miejscowości  Antoniówka ze szczególnym zwróceniem uwagi na obiekt Domu Kultury i konsekwentne  reagowanie na ujawnione przypadki zachowania niezgodnego z prawem.