Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie

 

Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie

INSPEKTOR GRZEGORZ CZUBAKOWSKI 

 

Inspektor Grzegorz Czubakowski urodził się w 1961 roku i jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1993 roku. Od tego czasu do chwili obecnej pełni służbę w garnizonie łódzkim.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim,
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy,
 • Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie,
 • od listopada 2019 roku Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Komendant Powiatowy Policji w Belchatowie bezpośrednio nadzoruje pracę :

 • I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie,
 • Wydziału Kryminalnego,
 • Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,
 • Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją,
 • Komisariatu Polcji w Zelowie
 • Zespołu do spraw Dyscyplinarnych i Kontroli,
 • Zespołu Kadr i Szkolenia,
 • Zespołu Prezydialnego,
 • Zespołu do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia,
 • Zespołu Łączności i Informatyki,
 • Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Jednoosobowego Stanowiska Składnica Akt,
 • Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych.

Sekretariat Komendanta Powiatowego w Bełchatowie: numery telefonów - 47 846 52 15 (resortowy 846 52 15), e-mail:  komendant@belchatow.ld.policja.gov.pl

Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie, przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 17:00. Wizytę u Komendanta należy poprzedzić wcześniejszym kontaktem telefonicznym dzwoniąc pod wymieniony wyżej numer telefonu.

 

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie

PODINSPEKTOR WOJCIECH AUGUŚCIK

Podinspektor Wojciech Auguścik urodził się w 1976 roku i jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w sierpniu 1995 roku. Od tego czasu do chwili obecnej pełni służbę w garnizonie łódzkim.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 • od 25 lutego 2023 roku pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

p.o I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydziału Prewencji,
 • Wydziału Ruchu Drogowego,
 • Wydziału do spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń,
 • Posterunku Policji w Kleszczowie,
 • Posterunku Policji w Klukach,
 • Posterunku Policji w Ruścu,
 • Posterunk Policji w Szczercowie.

Sekretariat Komendanta: numery telefonów - 47 846 52 15 (resortowy 846 52 15).

 

Powrót na górę strony