Drużbice - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

 

 

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy asp. Marcin JANECZEK

 

tel. 44 631 10 77, tel.kom. 516 438 911

adres emeil: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 21 rejonu należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: Zdiagnozowanym zagrożeniem zgłaszanym przez mieszkańców są przypadkizdiagnozowanym zagrożeniem są przypadki niezachowanie zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt hodowlanych oraz domowych przez ich właścicieli, a w szczególności psów. W ostatnim czasie wzrosła liczba zgłoszeń o przypadkach niewystarczającego zaangażowania właścicieli psów w prawidłowe zabezpieczenie ich na posesji tj. niezachowanie przez nich zwykłych środków ostrożności oraz zgłoszeń o bezpańskich psach, które atakują dziko żyjące zwierzęta oraz podchodzą pod domostwa i atakują zwierzęta domowe. Zachowanie takie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Zakładany cel do osiągnięcia: całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Bieżące współpraca w tym zakresie ze społecznością lokalną, słtysami, Informowanie mieszkańców o zagrożeniu w trakcie pełnienia służb obchodowych. W każdy przypadku ujawnienia wałęsania się bezpańskich psów informowanie Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Drużbice odpowiedzialnego za odławianie bezpańskich psów i umieszczaniu ich w schronisku. W przypadku braku efektów kampanii informacyjnej, bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenie z art. 77kw.


 


 

Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy mł. asp. Łukasz MULARCZYK

 

tel. 44 631 10 77, tel. kom. 690 115 337

adres emeil: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia - W rejonie służbowym nr 022, znajdującym się na terenie gm. Drużbice, w ostatnim czasie nasiliła się liczba zgłoszeń wpływających do Posterunku Policji w Drużbicach oraz Urzędu Gminy kierowanych przez mieszkańców o bezpańskich psach biegających po terenie gminy i podchodzących do posesji oraz o właścicielach psów, którzy nie wykazują prawidłowego zaangażowania w zabezpieczeniu psów na posesji. Na podstawie tych zgłoszeń zdiagnozowano zagrożenie polegające na niezachowaniu zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz zwierząt gospodarskich. Zakładany cel, to znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Proponowane działania to: Informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniu w trakcie obchodu oraz skierowanie wystąpienia do przedstawicieli społeczności lokalnej tj. Sołtysów mające na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożenia, oraz wyeliminowanie nieprawidłowości, wspołpraa z Urzędem Gminy w Drużbicach oraz bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenie z art. 77 k.