Informacje

Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców Miasta i Gminy Zelów

W miniony wtorek w Urzędzie Miejskim w Zelowie odbyła się debata społeczna, której tematem była Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Debatowano także na temat stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przestrzeni publicznej, zagrożenia przemocą w rodzinie i patologiami. Debatę poprowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł.insp. Tomasz Jędrzejczyk oraz Komendant Komisariatu Policji w Zelowie – podinsp. Krzysztof Mikułowski.

25 października 2016 roku, w auli Urzędu Miejskiego w Zelowie odbyła się debata społeczna poświecona Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Gospodarze spotkania Burmistrz Zelowa - Urszula Świerczyńska,  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł.insp. Tomasz Jędrzejczyk oraz Komendant Komisariatu Policji w Zelowie – podinsp. Krzysztof Mikułowski zaprosili do rozmowy przedstawicieli władz i samorządu lokalnego, dyrektorów oraz przedstawicieli szkół i przedszkoli z terenu Zelowa i gminy Zelów, przedstawicieli jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Zelowie, a także wszystkich zainteresowanych tą problematyką mieszkańców.

Wstęp do dyskusji stanowiła przedstawiona przez Komendantów prezentacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Komendanci szczegółowo wyjaśnili ideę powstania i działania w/w Map. Podkreślali, że Mapa jest interaktywnym narzędziem pozwalającym mieszkańcom na anonimowe wskazanie miejsc, w których zagrożone są bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Zwracali uwagę, że dzięki Krajowej Mapie każdy mieszkaniec może przekazywać Policji informację o zagrożeniu bez konieczności wychodzenia z domu. Narzędzie umożliwia również obywatelom łatwy kontakt z Policją i daje możliwość dbania o bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. Problematyka związana z  krajową mapą zagrożeń bezpieczeństwa szybko okazała się przewodnim tematem spotkania, który szczególnie zainteresował wszystkich uczestników. Obecni na debacie zadawali pytania odnoście sposobu zaznaczania zgłoszeń, charakteru zjawisk, jakie mogą za pomocą tego narzędzia zgłaszać, a także jakie procedury obowiązują przy ich weryfikacji.

Policjanci uświadamiali mieszkańców, że korzystając z Mapy mogą nanieść na określony obszar konkretne zagrożenia, jakie ich zdaniem występuje. Do wyboru jest 25 kategorii obejmujących m.in.: przekraczanie dozwolonej prędkości na drodze, miejsce w którym dochodzi do aktów wandalizmu lub miejsca gdzie sprzedawane są środki odurzające. Informacja o takim  zagrożeniu zaznaczonym na mapie przekazywana jest do weryfikacji do miejscowej Policji, która sprawdza zasadność zgłoszeń. Dzięki bieżącej aktualizacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może sprawdzić czy jego zgłoszenie zostało już poddane weryfikacji i z jakim skutkiem.

Komendanci jednocześnie przypomnieli, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny i przemyślany. Zaznaczyli też, że mapa służy do informowania o zagrożeniach występujących w najbliższym otoczeniu. Natomiast do zgłaszania interwencji w sytuacjach wymagających konieczności podjęcia przez policję natychmiastowego działania, należy korzystać z numerów alarmowych: 112 i 997.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł.insp. Tomasz Jędrzejczyk oraz Komendant Komisariatu Policji w Zelowie – podinsp. Krzysztof Mikułowski serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom debaty za czas poświęcony rozmowie o bezpieczeństwie będącym naszą wspólną troską, a także przedstawione opinie i cenne uwagi.

Powrót na górę strony