Informacje

Studentom SAN przybliżyliśy zawód policjanta

Jak wygląda praca funkcjonariuszy, jak wstąpić do Policji i przejść proces rekrutacyjny, dlaczego warto wstąpić w niebieskie szeregi była dzisiaj mowa na spotkaniu ze studentami Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie. Słuchacze mieli doskonałą okazję na zweryfikowanie swoich wyobrażeń o naszej służbie.

W spotkaniu ze studentami, które zostało zorganizowane we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk w Bełchatowie uczestniczył Naczelnik Wydziału Doboru KWP w Łodzi  mł.insp. Rafał Mrozowski oraz oficer prasowa bełchatowskiej policji nadkom. Iwona Kaszewska. Zapoznając słuchaczy ze specyfiką zawodu, policjanci zachęcali studentów do wstępowania w szeregi Policji. Była mowa między innymi o tym, że praca w policji jest ciekawa, że każdy dzień przynosi nowe zadania i wyzwania, a pomoc innym to priorytet policyjnej służby. To zawód, który wymaga poświęceń, ale daje również satysfakcję z niesienia pomocy innym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że od policjantów wymaga się odpowiednich predyspozycji, rzetelności, sumienności oraz odporności na wiele trudnych sytuacji występujących w codziennej służbie. Studenci mieli okazję porozmawiać dzisiaj z Naczelnikiem Wydziału Doboru KWP w Łodzi oraz oficerem prasowym bełchatowskiej policji, którzy przekazali młodym ludziom informacje na temat procesu postępowania kwalifikacyjnego, jego poszczególnych etapów. Omówili, jakim wymaganiom należy sprostać aby w przyszłości zasilić szeregi Policji. Przekazali też informacje o niezbędnym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach. Poza informacjami na temat procedury kwalifikacyjnej znalazły się również informacje o wymaganych dokumentach, które należy złożyć aby rozpocząć proces rekrutacji. Tłumaczyli jak wypełnić kwestionariusz osobowy, informowali, gdzie można złożyć dokumenty, aby ubiegać się o pracę w naszej formacji. Studenci dowiedzieli się również, jak kształtuje się uposażenie funkcjonariusza.

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji zgłoś się do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, lub bezpośrednio do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

nadkom. Iwona Kaszewska

Powrót na górę strony