Informacje

O zagrożeniach na spotkaniu z Młodzieżową Radą Gminy

Bełchatowscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu z Młodzieżową Radą Gminy w Bełchatowie, gdzie była mowa między innymi o zagrożeniach mających destrukcyjny wpływ na rozwój i i zdrowie psychiczne młodych ludzi. Spotkanie było także okazją do promowania akcji „Daj się zauważyć, noś odblaski”.

24 listopada 2023 roku, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Bełchatowie bełchatowscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu z Młodzieżową Rada Gminy w Bełchatowie, gdzie była mowa między innymi o zagrożeniach mających destrukcyjny wpływ na rozwój i i zdrowie psychiczne młodych ludzi. W skład Rady wchodzą reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z tereny Gminy Bełchatów. Rada, uznając, że większość zaburzeń natury psychicznej wśród młodych ludzi zaczyna się w okresie dojrzewania opracowała swoje postulaty, z którymi wystąpią następnie do dyrekcji szkół. Policjanci podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy rozmawiali z młodymi osobami o hejcie, cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej, które destrukcyjnie wpływają na życie młodych osób. Razem z młodzieżą, w oparciu o wspólne spostrzeżenia i wiedzę w tym zakresie dyskutowano jak skutecznie przeciwdziałać takim zagrożeniom. Policjantki rozmawiały z młodymi osobami o niepożądanych zachowaniach, szczególnie tych mogących wystąpić w szkole, ale również tych poza placówkami oświatowymi, które mogą mieć miejsce w różnych okolicznościach. Udzielono wskazówek gdzie szukać pomocy, jak reagować w sytuacji kiedy uczniowie mają wiedzę, że dana osoba jest ofiarą takich przestępstw lub też jest sprawcą zachowan nieakceptowanych społecznie. Reprezentanci szkół dowiedzieli się, że tylko zdecydowana reakcja może już na samym początku zażegnać problem i zapobiec kolejnym niepożądanym zachowaniom. Reprezentanci Rady zostali zapoznani z pojęciem demoralizacji oraz czynu karalnego. Dowiedzieli się jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów, jakie działania w przypadku wystąpienia takich zagrożeń podejmuje policja oraz jakimi środkami oddziaływania wychowawczego w  tym zakresie dysponuje sąd rodzinny.

Spotkanie było także okazją do promowania akcji „Daj się zauważyć, noś odblaski”. Młodzież została wyposażona w kamizelki odblaskowe i dowiedziała się jak ważne, szczególnie w  okresie jesienno-zimowym jest bycie widocznym na drodze.

nadkom. Iwona Kaszewska

Powrót na górę strony