Zespół Prezydialny

Zespół Prezydialny

Zespół Prezydialny Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie - kierownik mgr Anna Misztela

tel. 47 846 52 45, email: anna.misztela@belchatow.ld.policja.gov.pl

Zadania Zespołu Prezydialnego:

  • zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Komendanta i I Zastępcy,
  • rejestrowanie korespondencji oraz dokumentowanie obiegu korespondencji jawnej wpływającej do Komendy,
  • prowadzenie rejestru i zbioru wewnętrznych aktów normatywnych Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Komendanta oraz zbioru pozaresortowych aktów normatywnych,
  • obsługa kancelaryjna Komisariatu oraz Posterunków Policji,
  • koordynowanie czynności związanych z organizowaniem narad, spotkań, uroczystości oraz imprez okolicznościowych z udziałem Komendanta i I Zastępcy.

 

Powrót na górę strony