Zespół Prezydialny

Zespół Prezydialny

 

Zespół Prezydialny

Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. 1-go Maja 7

 

Zespolem kieruje mgr Anna Misztela

tel. 47 8465 245, e-mail: anna.misztela@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

 

 

Do zakresu działania Zespołu Prezydialnego należy:

  1. zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Komendanta i I Zastępcy;
  2. rejestrowanie korespondencji oraz dokumentowanie obiegu korespondencji jawnej wpływającej do Komendy;
  3. prowadzenie rejestru i zbioru wewnętrznych aktów normatywnych Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Komendanta oraz zbioru pozaresortowych aktów normatywnych;
  4. obsługa kancelaryjna Komisariatu oraz Posterunków Policji;
  5. koordynowanie czynności związanych z organizowaniem narad, spotkań, uroczystości oraz imprez okolicznościowych z udziałem Komendanta i I Zastępcy.
Powrót na górę strony