Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących


Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie osobiście, zgłaszając w siedzibie jednostki przy ulicy 1 Maja 7 w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz za pośrednictwem:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KPP w Bełchatowie na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku - O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.

 

Powrót na górę strony