Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Informaja dla osób głuchych i słabosłyszacych

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie osobiście, zgłszając w siedzibie jednostki przy ulicy 1 Maja 7 w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz za pośrednictwem:

  •      telefonu (z pomocą osoby przybranej) 112
  •      faksu - faksu –  (47) 8465 209
  •      poczty elektronicznej - komendant@belchatow.ld.policja.gov.pl;
  •      w sytuacjach nagłych wysyłając sms na numer 723694591.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KPP w Bełchatowie na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Powrót na górę strony