Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od września 2016 roku w województwie ruszył program Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo. Zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Będzie można sprawdzić czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie. Możesz mieć na to wpływ, odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! Zgłoś zagrożenie klikając link:https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Od września 2016 roku funkcjonuje program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, służy głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. „Mapa” jest dostępna na stronie internetowej KGP, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

 • w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych,
 • drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych,
 • trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapa została opracowana w oparciu o informacje własne Policji, czyli między innymi statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje między innymi o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie:

 • kradzież cudzej rzeczy,
 • kradzież z włamaniem,
 • rozbój,
 • uszkodzenie rzeczy,
 • wymuszenie,
 • bójka,
 • pobicie,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • oszustwo na wnuczka i na policjanta,
 • przestępstwa na tle seksualnym,
 • przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • przestępczość nieletnich,
 • uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych,
 • informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Zgłoś zagrożenie klikając  link: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html.

Twoje zgłoszenie trafi do właściwej jednostki Policji, następnie mundurowi zgłoszone przez obywateli sygnały o zagrożeniach będą weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które podnosi poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Warto podkreślić, że podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób.

UWAGA!

Krajowa Mapa Zagrożen Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

 

Powrót na górę strony