Twój dzielnicowy

Bełchatowscy profilaktycy i dzielnicowi na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą

Trwa cykl profilaktycznych spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu bełchatowskiego. Mundurowi rozmawiają z nimi o zasadach bezpieczeństwa. Starszej młodzieży opowiadają także o zagrożeniach i niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą używanie środków odurzających. Omawiają też zagadnienia związane z cyberprzemocą. Uczniowie uświadamiani są też z odpowiedzialnością karną osób nieletnich.

Mundurowi z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii we współpracy z dzielnicowymi rozmawiają z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie. Zagrożenia w ruchu drogowym, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne poruszanie się ulicami, edukacja prawna starszych uczniów oraz zagrożenia narkotykowe i w cyberprzestrzeni - to główne tematy poruszane przez bełchatowskich policjantów z przedszkolakami i uczniami podczas prelekcji prowadzonych w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu bełchatowskiego. Dzieci i młodzież uświadamiani są jakie zagrożenia niesie ze sobą używanie narkotyków i dopalaczy. W trakcie pogadanek policjanci poruszają też kwestie cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Wszystko to dla bezpieczeństwa w różnych sytuacjach z jakimi uczniowie mogą się spotkać w codziennym życiu, ale również i po to, aby ustrzec młodych słuchaczy przed wejściem w konflikt z prawem. Każda z grup, z jakimi dotychczas spotykali się policjanci, w zależności od wieku dzieci, rozmawiała z policjantami o tematach ich interesujących. Spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Dlatego policjanci dbając o ich bezpieczeństwo spotkania takie będą realizować w sposób cykliczny. Mundurowi zawitają do innych przedszkoli i szkół na terenie powiatu bełchatowskiego.

W lutym 2017 roku takie spotkania zostały przeprowadzone w Przedszkolu w Grocholicach, w Szkole Podstawowej w Domiechowicach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Zelowie.

Powrót na górę strony