Szczerców

Szczerców

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Szczercowie

Rejon służbowy nr 25 - dzielnicowy mł.asp. Agnieszka Mielczarek

telefon kontaktowy: 47 846 5097, 516 437 932

adres email: dzielnicowy.szczercow25@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do rejonu 25 należą miejscowości: Dubie, Edwardów, Firlej, Grudna, Józefina, Kolonia Szczercowska, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Marcelów, Podklucze, Podżar, Rudzisko, Szczercowska Wieś, Szczerców  - ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Akacjowa, Cicha, Cmentarna, Częstochowska numery nieparzyste od 1 do 25, numery parzyste od 2 do 10, Głowackiego, Jarzębinowa, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kochanowskiego, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łaska, Mickiewicza, Narutowicza, Norwida, Piłsudskiego, Piotrkowska, Plac Św. Floriana, Polna, Polski Sierpień, Poniatowskiego, Północna, Pułaskiego, Reymonta, Rzeczna, Skryta, Strumykowa, Szkolna, Targowa, Tenusa, Wąska, Wiśniowa, Zachodnia, Źródlana, Żeromskiego, a także miejscowości Szubienice, Zagadki, Załuże, Zbyszek, Żabczanka.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 25 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.
Zdiagnozowane zagrożenie to zakłócanie porządku publicznego i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Problem ten występuje w miejscu użyteczności publicznej, tzw. STATEK znajdujący się przy ulicy Częstochowskiej w Szczercowie. Problem zgłaszany jest przez mieszkańców przyległych posesji oraz potwierdzony zgłoszeniami na KMZB. Zakładany cel do osiągnięcia to ograniczenie lub wyeliminowanie występowania tego zagrożenia. Policjanci będą inicjować i organizować działania zapobiegające popełnianiu wykroczeń. Zwiększenie częstotliwości kontroli w ramach służby obchodowej w miejscu gdzie występuje zagrożenie, współpraca w tym obszarze z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z sołtysem, mieszkańcami, pracownikami sklepu, propagowanie bezpiecznych zachowań,  informowanie o konsekwencjach prawnych niewłaściwego zachowania. Zadania będą realizowane systematycznie podczas pełnionej służby obchodowej.Rejon służbowy nr 26 - dzielnicowy sierż.szt. Mateusz KIK

telefon kontaktowy 47 846 50 97, tel. kom. 516 437 972

adres email:dzielnicowy.szczercow26@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

 

Do rejonu 26 należą miejscowości: Bednarze, Borowa, Brzezie, Chabielice, Chabielice Kolonia, Dzbanki, Janówka, Kieruzele, Kościuszki, Kozłówki, Krzyżówki, Leśniaki Chabielskie, Lubośnia, Niwy, Osiny, Osiny Kolonia, Puszcza Chabielska, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Tatar, Trakt Puszczański, Szczerców - ulice: Częstochowska numery parzyste od 12 do 58, Częstochowska numery nieparzyste od 27 do 59, Kącik, Leśna, Mokra, Piaskowa, Pod Lasem, Polowa, Południowa, Praga, Słoneczna, Wschodnia.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.
Zdiagnozowanym problemem jest zakłócanie porządku publicznego i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem - w rejonie sklepu spożywczego "SYLWIA" w miejscowości Chabielice. Są to informacje uzyskane od pracowników sklepu oraz mieszkańców przyleglych posesji, jak również z analizy przeprowadzanych interwencji, własnych spostrzeżeń oraz mające potwierdzenie w zgłaszanych zagrożeniach nanoszonych na KMZB. Zakładany cel to zminimalizowanie tego zjawiska poprzez oddziaływanie prewencyjne, bieżący kontakt z przedstawicielami placówki handlowej, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontrole miejsc, gdzie dochodzi do naruszeń, legitymowanie osób w zagrożonym rejonie, rozmowy z mieszkańcami, reagowanie na sytuacje łamania prawa.

 

Powrót na górę strony