Zelów

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Zelowie

Rejon służbowy nr 12 - zastępstwo - dzielnicowy ml. asp. Jakub Karpiński

telefon kontaktowy  47 846 54 29 , 516 438 199

adres email:dzielnicowy.zelow12@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do rejonu 12 należą ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chrapkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Komeńskiego, Kościuszki, Kunickiego, Lubelska, Łąkowa, Mickiewicza, Mieszka I, Piotrkowska, Plac Dąbrowskiego, Płocka, Południowa, Poznańska, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, Św. Anny, Wąska, Władysława Łokietka, Zachodnia.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym to to popełnianie wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem na ulicy Świętej Anny w Zelowie. Zakładany cel to wyeliminowanie przypadków niewłaściwego parkowania. Wzmożenie obchodu i częstotliwości kontroli w miejscu i czasie występowania zagrożeń. Bieżąca współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Zelowa oraz profilaktyczne rozmowy z mieszkańcami, stanowcze reagowanie na przypadki łamania prawa.

 

 Rejon służbowy nr 13 – mł. asp Magdalena IMIŃSKA

telefon kontaktowy: 47 846 54 29690 115 343

adres email: dzielnicowy.zelow13@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do rejonu 13 należą ulice: Bujnowska, Bukowa, Cegielniana, Ceramiczna, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, Harcerska, Herbertowska, Jana Pawła II, Kątna, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Leśna, Leśne Działy, Leśniczówka, Marii Skłodowskiej-Curie, Nowy Rynek, Osiedle Płocka, Pabianicka, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Północna, Przejazd, Sosnowa, Wesoła, Wolności, Wrzosowa, Wschodnia, Złota, Zofii, Żeromskiego.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 13 w okresie  od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Z oceny zagrożeń tego rejonu służbowego wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego ''ABC" oraz bloku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego 36. Dzialania policji:  kontrolowanie i stanowcze reagowanie funkcjonariuszy na przypadki łamania przepisów prawa. Policjanci będą utrzymywać stały kontaktu z właścicielem oraz pracownikami sklepu. Wzmożenie obchodu, kontroli w miejscu i czasie występowania zagrożenia. Bieżąca współpraca w tym zakresie z mieszkańcami, społdzielnią mieszkaniową, właścicielem i pracownikami sklepu. Uświadamianie społeczności lokalnej o reagowaniu obywateli na przypadki łamania prawa poprzez natychmiastowe poinformowanie Policji o zagrożeniu.

 

 Rejon służbowy nr 14 - dzielnicowy sierż. sztab. Izabela Pniewska

telefon kontaktowy 47 846 54 20, 516 438 175

adres email: dzielnicowy.zelow14@belchatow.ld.policja.gov.pl

 


Do rejonu 14 należą miejscowości: Bocianicha, Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckirabostów, Kolonia Karczmy Kolonia Kociszew, Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja, Kuźnica, Łobudzice, Marszywiec, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Sromutka, Zabłoty, Zagłówki, Zelówek.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w okresie w okresie  od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Z oceny zagrożeń tego rejonu służbowego wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie kąpielska "Patyki". Zakładany cel do osiągnięcia to zminimalizowanie ilości popełnianych wykroczeń, liczby osób spożywających alkohol w tym rejonie, zmniejszenie zdarzeń dotyczących zakłócenia porządku publicznego. W tym celu będą prowadzone działania represyjno-prewencyjne, okolica tego terenu będzie kontrolowana w czasie bieżącej służby. Policjanci będą utrzymywać stały kontakt z okolicznymi mieszkańcami, Urzędem Miasta i Gminy Zelów, rozmowy z osobami korzystającymi w tym miejscu z wypoczynku. Wzmożenie obchodu, kontroli w miejscu i czasie występowania zagrożenia. Bieżące reagowanie na przypadki łamania prawa, uświadamianie społeczności lokalnej o reagowaniu obywateli na przypadki łamania przepisów prawa poprzez natychmiastowe poinformowanie Policji o zagrożeniu.

 Rejon służbowy nr 15 - dzielnicowy asp. szt. Jarosław WOŹNIAK

telefon kontaktowy 47 846 54 20, 690 115 342

adres email: dzielnicowy.zelow15@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do rejonu 15 należą miejscowości: Chajczyny, Faustynów, Ignaców, Janów, Jawor, Kolonia Pożdżenice, Krześlów, Kurów, Kurówek, Łęki, Nowa Wola, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zalesie.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 w okresie  od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.
Z oceny zagrożeń tego rejonu służbowego wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie są bezpańskie psy wałęsające się w rejonie miejscowości Chajczyny, Jawor, Faustynów. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie zagrożenia. Działania: utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami rejonu, współpraca i spotkania z mieszkańcami dzielnicy i edukacja społeczeństwa w tym zakresie, zwiększenie częstotliwości kontroli newralgicznych miejsc na terenie rejonu, współpraca z sołtysami, wspólne działania z Urzędem Miasta w Zelowie, legityowanie właścicieli posesji przy których wałęsają się bezpańskie psy.  Stanowcze reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

Powrót na górę strony