Działania profilaktyczne przed feriami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Działania profilaktyczne przed feriami

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w województwie łódzkim, bełchatowscy profilaktycy i dzielnicowi prowadzą spotkania w szkołach propagując wśród dzieci i młodzieży zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Pogadanki są także okazją przybliżenia problemu cyberprzemocy oraz uświadomienia uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej osób nieletnich.

W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych, policyjni profilaktycy oraz dzielnicowi codziennie prowadzą spotkania w szkołach na terenie całego powiatu bełchatowskiego propagując bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

W poniedziałek dzielnicowy z posterunku w Klukach wspólnie z policjantką z Zespołu ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patologii odwiedzili gimnazjalistów klas drugich i trzecich  uczęszczających do Zespołu Szkół w Klukach. Mundurowi, oprócz profilaktyki związanej z bezpiecznym spędzaniem ferii, przedstawili także zagadnienia z tematyki przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich.

Z kolei wczoraj funkcjonariusze gościli wśród uczniów zerówek i klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie. Podczas spotkań poruszono m.in. temat bezpieczeństwa na stoku, bezpieczeństwa podczas wyjazdów czy bezpiecznych kontaktów z nieznajomym.

Przypominamy że od 12 stycznia do 25 lutego br. policjanci w całej Polsce prowadzą akcję „Bezpieczne ferie”. Równolegle prowadzona jest akcja edukacyjno-informacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, która jest kontynuacją działań podejmowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo” i jest objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.