Informacje

"60+ bezpieczni w ruchu drogowym"

W tym roku, po raz drugi, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja – partner akcji, przystąpili do realizacji akcji informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”. Akcja skierowana jest do osób w wieku 60+. Z analizy danych wieku sprawców wypadków wynika, że duże zagrożenie powodują osoby starsze. Z danych Policji za 2016 r. wynika, że rowerzyści powyżej 60 roku życia byli sprawcami 479 wypadków, w których zginęło 67 osób, a 427 zostało rannych. Również z tych samych danych Policji za 2016 r. wynika, że kierowcy samochodów osobowych powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 3419 wypadków, w których zginęło 255 osób, a 4129 zostało rannych.

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzięki akcji informacyjno - edukacyjnej „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”, seniorzy przypomną sobie lub dowiedzą się m.in.:

jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze,
jak i kiedy stosować elementy odblaskowe,
jak sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem,
jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, kierowca
i pieszy,
jak na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem.

Nabycie i odświeżenie wiedzy oraz kształtowanie właściwych/bezpiecznych postaw i zachowań wśród uczestników akcji powinno mieć przełożenie na: wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń dotyczących uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, zmniejszenie wypadków drogowych z udziałem kierowców, rowerzystów i pieszych z pokolenia 60+, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych.

Na akcję składają się dwa główne działania, polegające na przygotowaniui przeprowadzeniu pięciu wydarzeń plenerowych w formie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dziewięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie działania w ramach akcji odbędą się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego.

W trakcie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z:

symulatora dachowania,
symulatora zderzeń,
symulatora refleksu,
alkogogli,
porad i wskazówek udzielanych przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz planszy wielkoformatowej – 10 kroków do bezpieczeństwa na drodze.

Ponadto uczestnicy Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą mogli zapoznać się z informacjami zawartymi na ściance dydaktycznej i skorzystać z warsztatu rowerowego, w którym wykonywany będzie bezpłatny przegląd techniczny roweru i ewentualnie uzupełnione zostanie brakujące oświetlenie roweru, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to element akcji, który pozwoli m.in. na: zapoznanie się lub przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym, wskazanie na co należy zwracać uwagę przy korzystaniu z pojazdów, zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych i zwrócenie uwagi na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość kierowania pojazdami.

Bieżące informacje o akcji oraz bezpłatne materiały dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym można znaleźć na specjalnie uruchomionym portalu akcji:  www.SeniorNaDrodze.pl.

POLECAMY

http://lodz.policja.gov.pl/elp/aktualnosci/17707,Miasteczko-Bezpieczenstwa-Ruchu-Drogowego.html

Powrót na górę strony