Informacje

Zostań Jednym z Nas

Dzięki współpracy ze Społeczną Akademią Nauk bełchatowscy policjanci zainicjowali spotkanie online ze studentami. Mottem przewodnim spotkania było „ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS”. Pomoc osobom potrzebującym, pokrzywdzonym to główne przesłanie policyjnej służby. Zainteresowani mogli dowiedzieć się jak wygląda proces doboru do służby w policji i uzyskać informacje związane z rekrutacją w niebieskie szeregi.

Spotkanie online ze studentami Społecznej Akademii Nauk odbyło się 25 maja 2021 roku. Przy pomocy platformy Teams mogliśmy połączyć się z osobami zainteresowanymi spotkaniem. Tego dnia studenci mieli okazję porozmawiać z mł. asp. Martą Mysur - policjantką z Wydziału Doboru do Służby w Policji KWP w Łodzi, która odpowiadała na pytania związane z procesem rekrutacji do służby.

 

Przypominamy

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Co daje Ci służba w Policji:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie przed ukończeniem 26 roku życia ok. 4000 złotych netto, po ukończeniu 26 roku życia ok. 3600 złotych netto;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia ster motorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!!!

 

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (KLIKNIJ)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w:

 • Wydziale Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112
 • siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa łódzkiego

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania policji
 • Test sprawności fizycznej
 • Test psychologiczny
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z pózniejszymi zmianami).

NFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • osobiście w Wydziale Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa łódzkiego
 • w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie Wydzial Kadr i Szkolenia  47 8465218,
 • pod numerami telefonu: 47 841-13-69,  47 841-13-65, 47 841-30-16
 • drogą mailową - dobor@ld.policja.gov.pl
 • na stronie internetowej Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi www: lodzka.policja.gov.pl lub Fanpage na Facebooku bądź Instagramie @Zostań Łódzki Policjantem

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SŁUŻBIE W POLICJI W GARNIOZONIE ŁÓDZKIM ODWIEDŹ  DOBOROWEGO FACEBOOKA @ZOSTAŃ ŁÓDZKIM POLICJANTEM

UWAGA!!!! TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY TO DATY, OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI CAŁE POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I PO ZALICZENIU WSZYSTKICH ETAPÓW REKRUTACJI SĄ UMIESZCZENI NA LISTACH RANKINGOWYCH!

TERMINY wcielenia do służby w 2021 ROKU:

 • 23 lutego 2021;
 • 20 kwietnia 2021;
 • 13 lipca 2021;
 • 15 września 2021;
 • 3 listopada 2021;
 • 30 grudnia 2021.

 

 • policjanci w służbie. Policjantka i policjant umundurowani z psem służbowym
 • policjantka w czasie spotkania online . siedzi przy komputerze w pomieszczeniu komendy policji
Powrót na górę strony