Informacje

Bezpieczeństwo kierowców i służba w Policji - cel spotkania z młodzieżą

Wspólna troska bełchatowskich i łódzkich policjantów o bezpieczeństwo młodych kierowców oraz chęć poszukiwania wśród maturzystów kandydatów do służby w Policji, zaowocowały wczorajszym spotkaniem z młodzieżą. Wszystkim życzymy bezpieczeństwa na drodze, a maturzystów zapraszamy w szeregi niebieskiej formacji !

Z inicjatywy bełchatowskich i łódzkich policjantów we współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie, 30 listopada 2021 roku w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg odbyła się prelekcja dedykowana osobom ubiegającym się o prawo jazdy, a także tym, którzy niedawno je zdobyli. Korzystając z możliwości spotkania z młodzieżą w tak licznym gronie policjanci przeprowadzili również prelekcję dotyczącą kwestii doboru do służby w policji. W spotkaniu wzięli udział mundurowi z Wydziału Doboru KWP w Łodzi - mł. insp. Rafał Mrozowski i sierż. sztab. Łukasz Turski oraz z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi - asp. sztab. Marzanna Boratyńska i asp. sztab. Szymon Pytel, a także oficer prasowy bełchatowskiej policji nadkom. Iwona Kaszewska.

Pierwsza część spotkania dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Młodzi kierowcy, to grupa, która najczęściej podejmuje wysokie ryzyko związane z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze. Policyjne statystyki wskazują, że to właśnie oni są częściej niż inni sprawcami, ale też ofiarami zdarzeń drogowych, częściej też popełniają wykroczenia na drogach. Niejednokrotnie wynika to z nadmiernej ufności we własne umiejętności, czy chęci popisania się przed rówieśnikami. Brawura, brak ostrożności, jazda z nadmierną prędkością, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, kierowanie pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających powiązane z nieumiejętnością przewidywania zagrożeń często kończą się tragedią na drogach. Miedzy innymi o problemach występujących wśród młodych kierowców dyskutowano wczoraj z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Policjanci z wydziału ruchu drogowego wyjaśnili uczestnikom spotkania na czym polegają zmiany obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Policjanci mają świadomość, że znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, połączona ze zdrowym rozsądkiem młodego kierowcy oraz właściwe zachowanie na drodze to elementy przesądzające o bezpieczeństwie na polskich drogach. Mundurowi angażując się w takie spotkania profilaktyczne z młodzieżą dążą do wykształcenia w dłuższej perspektywie dobrze wyedukowanych i świadomych uczestników ruchu drogowego.

Druga część spotkania to działania doborowe ukierunkowane na poszukiwanie kandydatów do służby w Policji. Mottem przewodnim prelekcji doborowej było „ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS”. Policjanci podkreślali, że pomoc osobom potrzebującym, pokrzywdzonym to główne przesłanie policyjnej służby. Młodzi ludzie dowiedzieli się, kto może pełnić służbę w Policji, jak wygląda proces rekrutacji, a także o możliwościach rozwoju zawodowego oraz poszerzaniu swoich umiejętności i realizacji pasji w Policji


Dziękujemy za spotkanie, wszystkim życzymy bezpieczeństwa, a zainteresowanych wstąpieniem w niebieskie szeregi zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.


 

nadkom. Iwona Kaszewska

Powrót na górę strony