Informacje

Policjanci zabezpieczyli pocisk artyleryjski

Niewybuchy wciąż są odkrywane podczas różnego rodzaju prac. Tym razem taki niebezpieczny przedmiot został odkopany na terenie KWB Bełchatów. Znalazca miał świadomość, że materiał wybuchowy jest niebezpieczny i na miejsce natychmiast wezwał Policję. Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że odnalezionych niewybuchów nie należy dotykać czy też próbować przenosić.

To nie pierwszy taki przypadek, kiedy na terenie powiatu bełchatowskiego odnaleziono niewybuchy pochodzące z okresu II wojny światowej. Mieszkańcy naszego regionu odnajdują tego typu niebezpieczne przedmioty w rożnych mejscach podczas prac polowych, prac przy posesjach, czy też podczas pobytu w lesie. Na szczęście wiedzą jak postąpić w takiej sytuacji.

W piątek, 19 maja 2023 roku przed południem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie otrzymał zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu, w strefie przygotowania przedpola odkrywka w miejscowosci Dębina na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w powiecie bełchatowskim. Na miejsce natychmiast wysłano policjanta z bełchatowskiej komendy, przeszkolonego z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Funkcjonariusz potwierdził, że we wskazanym miejscu znajduje się pocisk o długości 27 cm. Patrol policji dokonał zabezpieczenia miejsca, aby nie dopuścić osób postronnych do momentu przyjazdu saperów z Jednostki Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim i podjęcia przez nich pocisku.

Przypominamy: w przypadku znalezienia niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić w inne miejsce. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia. W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odkryciu takiego znaleziska, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

Informując Policję należy: :

  •     podać miejsce odnalezienia
  •     określić co zostało znalezione, wygląd przedmiotu, ogólne gabaryty, ilość
  •     podać telefon kontaktowy do osoby informującej o znalezisku

nadkom. Iwona Kaszewska

  • pocisk artyleryjski,obok miarka wskazująca jego długość
  • pocisk artyleryjski
  • radiowóz policyjny, w tle łąki i pola
Powrót na górę strony